SPSS

SPSS

SPSS Inc.
Verzija 28.0.1
Licenca
Besplatno
Ocena
(11.3K)
Veličina
504.00 MB
preuzimanje
Verifikovano bezbedno
preuzimanje
Verifikovano bezbedno
Izbor urednika: SPSS 28.0.1

SPSS bi sasvim sigurno mogao da predstavlja spasonosno sredstvo za mnoge kompanije, ako bi uspele da ga iskoriste na pravi način.

SPSS je softverski paket za statističko praćenje koji analizira sve suštinski važne podatke koji proizlaze iz rada kompanije. Podaci koji se prikupljaju praćenjem obima prodaje, prihoda, kvaliteta rada zaposlenika i mnogih drugih faktora koriste se za kreiranje statističkih grafikona, koji indiciraju tendencije i ključne faktore.

Rezultat toga je da su poslovni rezultati prikazani u vidu briljantnog preseka trenutnih performansi, kao i potencijanih rezultata firmi. Statistički grafikoni i algoritmi često mogu da identifikuju na kojem polju bi bilo moguće postići najveći uspeh, kao i područja koja nude malo ili nimalo potencijala za ostvarenje dobrih rezultata. Prema tome, zaposlenici na svim nivoima organizacije mogu da izvuku benefit iz informacija koje nudi ova statistika.

Sve u svemu, SPSS funkcioniše sjajno u korist kompanija koje stvarno žele da krenu u pravom smeru. Grafikoni izgledaju vrlo lepo, interfejs je atraktivan, a algoritmi su izuzetno napredni. Iako je u određenoj meri kompleksan i detaljan, ovaj softver nudi rezultate koje malo drugih softverskih paketa, ako takvi uopšte postoje, zaista može da ponudi.

Statistički softver koji analizira tendencije i istovremeno predviđa buduće ishode.

Na hiljade kompanija svake godine stavlja ključ u bravu zbog mnoštva faktora koji su mogli da budu predupređeni. Mnogobrojna su pogrešna predviđanja obima prodaje, angažovanja pogrešnih ljudi, česti su neuspesi u odabiru prave ciljne grupe među kupcima. Rezultat je to da se takve firme svrstaju među one koje jednostavno nisu uspele.

Ali šta ako bi to moglo da bude sprečeno? Šta ako bi u biznisu bilo moguće predvideti područje uspeha prije nego što do njega i dođe? Sa SPSS-om, ova ideja nije nezamisliva.

SPSS prikuplja velike količine podataka iz organizacije kako bi izradio statističke analize performansi i budućeg uspeha firme.

Uz pomoć SPSS-a moguće je analizirati specifične faktore koji pokreću rast kompanije, kao i one koji inhibiraju rast. Obradom velike količine podataka kreira se efikasan presek, koji takođe može da bude upotrebljen za svrhu predviđanja budućih rezultata.

Osim toga, softver dodatno nudi analizu koja indicira potencijalne ishode.

Dakle, u koje svrhe bi ove funkcionalnosti mogle da budu upotrebljene?

Angažovanje najboljih ljudi, odabir prave ciljne grupe kupaca i identifikacija trendova koji utiču na ukupno poslovanje firme. Ali to je samo početak, pošto ovaj napredni softver može biti upotrebljen da poslovanje provede kroz proces donošenja svake odluke od kritičnog značaja.

Nemojte postati još jedna firma koja će iz pogrešnih razloga utonuti u tamu. Nabavite SPSS i usmerite svoj biznis na pravi put.

KARAKTERISTIKE

• Detaljna statistička analiza – Analizirajte ključne faktore koji utiču na ukupni uspeh vaše firme. Bilo da analizirate prodajne kvote, zapošljavate nove ljude ili planirate poslovanje u sledećem kvartalu, presek podataka koji nudi SPSS daće brojne smernice za donošenje pravih odluka.
• Maksimizirajte profitabilnost – Ostvarite najveći mogući prihod za fašu firmu ciljanjem na prave kupce i identifikovanjem ključnih elemenata prodaje. Detaljni analitički preseci ukazuju na područja na kojima firma ima najviše uspeha, kao i na ona koja su najproblematičnija.
• Prognostička analitika – Definišite ključne elemente prodaje u svom biznisu i prepustite SPSS-u kreiranje prognostičke analize koja će pokazati potencijalne buduće ishode. Izbegnite probleme pre nego što do njih i dođe i ostvarite uspeh na načine koje niste mogli ni da naslutite.

Nabavite SPSS još danas i dozvolite da vam ovaj softverski paket za obradu podataka pomogne u donošenju pravih odluka za svoj biznis.

SPSS je dostupan za Microsoft Windows, Mac i Linux.

Astro kaže:

  • Korisnicima daje daje uvid u podatke u grafičkom obliku.
  • Prihvata i analizira podatke brzo i precizno.
  • Nudi odličnu organizaciju i raznovrsnost podataka.
  • Ne funkcioniše na Windows XP Home.
  • Potrebno je provesti neke inicijalne studije.
SPSS
SPSS
SPSS Inc.
Verzija 28.0.1
Licenca
Besplatno
Ocena
(11.3K)
Veličina
504.00 MB
preuzimanje
Verifikovano bezbedno

Dodajte svoju ocenu - potreban je samo trenutak

0
Vaš rejting
Ocena
2.6/5
(11.3K rejtinga)